florian_szinpad3.jpg
 
 

Bejelentkezés


Elfelejtette a jelszavát?
 
BESZT
BEFOGADÓ SZÍNHÁZAK TÁRSULÁSA / BESZT Nyomtatás E-mail
A Befogadó Színházak Társulása / BESZT 2005. szeptemberében kezdte meg működését. A BESZT-be tömörült helyek (Flórián Műhely, Merlin Színház, MU Színház, Műhely Alapítvány, Szkéné, Trafó, Tűzraktér, Városi Színház, és a szegedi MASZK Egyesület) legfontosabb feladata, hogy méltóképpen szolgálja a magyarországi kortárs és független előadóművészetet.

A BESZT tagjai, mint az látható, különböző profilú színházak és műhelyek vegyesen. Közös bennük viszont, hogy a kortárs és független produkciókat, azok létrehozásának bármely fázisában (a gondolattól a forgalmazásig) befogadják. Fontos ismérvük, hogy önálló, a művészi munkától független mendzsmenttel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a mobilitás elvének, a nyitottságnak, a megújulásra és a progresszivitásra való törekvésnek a fenntartását.

Amennyiben elképzeléseink realizálódnak, úgy a független finanszírozás struktúrájában megkezdődhetne annak a régen hangoztatott szakmai elvárásnak a megvalósulása, miszerint a kuratóriumi rendszer igazságos és hatásos működésének alapja a sokszínű és többszintű szubvencionálás lehetővé tétele, amihez elengedhetetlen, hogy a most létező három csúcskuratórium mellett más szakmai szintek is részt vehessenek a finanszírozásban. Ezt a decentralizációt evidens módon lehetne elkezdeni a befogadó helyek önálló produkciós keretének létrehozásával. Ezek azok az intézmények, amelyek az alkotókhoz, a közönséghez és a produkciókhoz szakmailag a legközelebb működnek. Mivel befogadó – tehát a mobilitásra építő – jelleggel bírnak, ezért elemi érdekük diktálja azt, hogy a három tényezőt, mindig a megújulásra törekedve hozzák egymáshoz a lehető legközelebb. A mobilitás profilja már önmagában is megalapozza a korrekt és önálló működés lehetőségét, de szakmai tapasztalataik, elkötelezettségük, kompetenciájuk, nemzetközi kapcsolatrendszerük (stb.) ma már egyenesen elengedhetetlenné teszik, hogy a kulturális élet elismert és komolyan vett tényezői legyenek, ahogy az Európa legtöbb országában megfigyelhető.

Mindez azt is jelenti, hogy méltó helyeivé szeretnénk válni a kortárs művészet számára mind a közönség, mind a művészek viszonylatában, az építészeti vonatkozásoktól a technikai vonatkozásokig minden területen, ami által, meggyőződésünk szerint, a kortárs művészet társadalmi helyét vagyunk hivatottak megerősíteni. Jobb munkafeltételeket kívánunk biztosítani a fellépő társulatoknak, inspirálni kívánjuk a létrejövő produkciókat, támogatni és ösztönözni kívánjuk a szakmai mobilitást, segíteni a fiatal nemzedékek megjelenését. Ezzel együtt természetesen vállaljuk a megnövekedett felelősséget is mind a művészek, mind a támogatóink felé azzal, hogy a befektetett pénzt a legoptimálisabban használjuk annak érdekében, hogy a születő alkotások magas művészi színvonalat képviseljenek, és el is jussanak a megcélzott közönséghez.

A BESZT tagjai folyamatos egyeztetésekkel olyan működési struktúrát alakítottak ki, ahol a helyek

-          egyeztetnek az évad bemutatóiról

-          együttműködnek az új produkciók létrehozásában és bemutatásában

-          közösen tesznek azért, hogy a bemutatott produkciók minél nagyobb előadásszámban, minél szélesebb körben jelenhessenek meg, hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt

-          közös PR tevékenységet folytatnak

-          szakmai kérdésekben, véleményformáló erőként, egyeztetve lépnek fel.

A BESZT eddigi működésének számtalan pozitív visszajelzésének két újabb megnyilvánulása a Nemzeti Kulturális Alap és a Fővárosi Önkormányzat kulturális Bizottságának pályázati kiírásai. Mindazonáltal fontosnak tartjuk leszögezni, hogy az általunk körvonalazott produkciós struktúrát nem lehet pozitív módon megvalósítani akkor, ha a terület forráshiánya a mostanihoz hasonló mértékű marad. Ezzel súlyosan sérül a civil esélyegyenlőség, a foglakoztatás, a kultúrához való hozzájutás joga, a szakmai önrendelkezés joga (stb.), de a közeg elemi működési feltételei, szakmai színvonala, változatossága és megújulási lehetősége is redukálódik. Lényeges megjegyezni, hogy a megfelelő háttér nélkül a jelenlegi eszközök sem használhatók fel megfelelő hatékonysággal, amivel a szakma mellett a közönség is károsul. Mindent összevetve, a vészjósló jelek és tendenciák ellenére, bízunk abban, hogy az említett gesztusok olyan precedenst teremtenek, amely a jövőben egy igazságosabb rendszerhez vezetnek.

Most egy komoly, és példaértékű együttműködés indult el a magyar kulturális terület egy jól identifikálható területének képviselői között. Értjük és ismerjük a hazai kortárs és független közeget, és azt gondoljuk, az itt vázolt elképzelésekkel tudunk, és jól tudunk élni.

Azt gondoljuk, az ilyen szövetségeké a jövő.

Azt gondoljuk, az ilyen szövetségek támogatásra érdemesek.

  

A program koncepciója

 

A Flórián Műhely cáljait a 2006 / 2007. évadban a Fővárosi Önkormányzat Színházi Alapjának reményteljes támogatása mellett, és azt szervesen kiegészítve, a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Színházi Kuratóriumának meghívásos pályázatán való részvételünk együttesen tehetik lehetővé.

Amennyiben ezek az elképzelések realizálódnak, úgy a független finanszírozás struktúrájában megkezdődhetne annak a régen hangoztatott szakmai elvárásnak a megvalósulása, miszerint a kuratóriumi rendszer igazságos és hatásos működésének alapja a sokszínű és többszintű szubvencionálás lehetővé tétele, amihez elengedhetetlen, hogy a most létező három csúcskuratórium mellett más szakmai szintek is részt vehessenek a finanszírozásban. Ezt a decentralizációt evidens módon lehet elkezdeni a befogadó helyek produkciós keretének létrehozásával. Ezek azok az intézmények, amelyek az alkotókhoz, a közönséghez és a produkciókhoz szakmailag a legközelebb működnek. Mivel befogadó – tehát a mobilitásra építő – jelleggel bírnak, ezért elemi érdekük diktálja azt, hogy a három tényezőt, mindig a megújulásra törekedve hozzák egymáshoz a lehető legközelebb.  A mobilitás profilja már önmagában is megalapozza a korrekt és önálló működés lehetőségét, de szakmai tapasztalataik, elkötelezettségük, kompetenciájuk, nemzetközi kapcsolatrendszerük (stb.) ma már egyenesen elengedhetetlenné teszik, hogy a kulturális élet elismert és komolyan vett tényezői legyenek, ahogy az Európa legtöbb országában megfigyelhető.

A Flórián Műhely programját abban a gyümölcsöző kooperációban határoztuk meg, amely a Befogadó Színházak Társulásában (BESZT) most már hagyományosan folyik. Ennek egyik legfontosabb eleme az együttműködés, ami esetünkben a különböző intézmények egymásra épülő produkciós politikáját jelenti. Ebben az összefogásban, háttérintézményként és produkciós házként, a Flórián Műhely legfontosabb feladata az előadások kezdeti szakaszban történő befogadása, a darabok előkészítése a színházak számára, és olyan koprodukciós partneri viszony kialakítása a színházakkal, amely lehetővé tesz néhány produkció számára bizonyos anyagi koncentrációt az előadások színvonalának megtartásához és fejlesztéséhez.

Ezen elvek nyomán a Flórián Műhely a 2006 / 2007-es évadban összesen 19 produkciót tervez támogatni. 10 társulatot produkciós keretünkből anyagilag kívánunk dotálni, amelyből 4-5 együttes még próbalehetőséget is kapna, 9 produkció pedig infrastrukturális támogatásban részesülne.

Kifejezetten a Színházi Alaphoz benyújtott pályázatunk kereteiből előreláthatólag 6 produkciót szándékozunk közvetlen anyagi támogatásban is részesíteni, 9-et pedig közvetett módon hozhatnánk helyzetbe.

 

 
© Flórián Műhely - Mozgóház Alapítvány
 
 
webhosting: 3gteam networksolutions